Service

Vi har lagt stor vekt på å gjøre anleggene servicevennlige slik at mye av vedlikeholdsarbeidet enkelt kan gjøres av kunden selv.

Oppstår det feil som kunden ikke kan rette, kan vi raskt stille servicehjelp til disposisjon ved besøk, eller via nett.
Vi har også et velutstyrt lager av komponenter som kunden vil ha nytte av.

I dag har de aller fleste av våre kunder tegnet Serviceavtale som sikrer tilgang til hjelp via telefon/nett, i tillegg til minst ett årlig besøk av våre serviceteknikere.