Produkter

Vårt hovedprodukt er produksjonslinjer for trelastindustrien med høvleri- og overflatebehandlingsanlegg som spesialfelt

 • Pakkemaskiner
 • Høvelinnmater
 • Beiseanlegg
 • Lakklinjer
 • Bunting
 • Foliering
 • Emballeringsmaskiner
 • Kappsorterbord
 • Endefresmaskiner
 • Trelastvipper
 • Inn-/utmatingsmaskiner
 • Vakuumløftere
 • Elevatorer
 • Strøleggingsmaskiner
 • Kjedetransportører
 • Remtransportører
 • Spesialmaskiner
 • Registrerings- og styresystem
 • Måle- og merkesystemer
 • Elektro og automasjon, PLC