Aktuelt

WOODTECH Kuvleser

Automatisk system for bestemming av kuv

Woodtech Kuvleser er en Gocator sensor utstyrt med vår egenutviklede programvare for å bestemme et planks kuving. Gocator sensoren benytter laser og tar flere hundre bilder av hele plankens bredde hvert sekund.  Denne teknikken gjør at vi får et bilde som er uavhengig av vibrasjoner eller bitens hastighet forbi sensoren.  Programvaren vi hos Woodtech har utviklet bruker bildene fra sensoren til å beregne kuven og sende dette ut som et digitalt signal til det øvrige anleggets styringssystem.

Sensoren har beskjedene byggemål og kan derfor plasseres inn i de fleste anlegg.  Den kan installeres både på tverr- og langsgående transportører. Siden sensoren benytter et «øyeblikksbilde» kan den installeres svært nærme bordvenderen og i noen tilfeller også i venderens arbeidsområde.

Kuvleseren består av sensor, kontrollboks og aktiveringsfotocelle, som registrerer bit i målesonen. Kontrollboksen kan plasseres slik at den er lett tilgjengelig for service og den inneholder et display hvor måleresultatet presenteres og man kan gjøre enkle tilpassinger.

Woodtech kuvleser leveres som en «stand-alone» enhet, men som ledende leverandør av komplette høvlerier og overflateanlegg i Norge leverer vi også komplette løsninger tilpasset deres anlegg. Vi kan tilby kuvleser, bordvender, elektronisk styring og mekanisk montasje for å sikre at dere får en skreddersydd løsning som innfrir deres krav.