Historie

1964

WoodTech AS – tidligere John Flessum AS ble grunnlagt av John Flessum i Larvik i 1964.

John Flessum hadde familiebakgrunn fra Trevarefabrikk i Larvik, ingeniørutdannelse, praktisk drifts-/ingeniørerfaring fra Treschov-Fritzøe, Løvenskiold Fossum Bruk, Norsk Treteknisk Institutt og Saxlund. Ingeniørtjenester med levering maskiner og håndteringsutstyr for høvlerier og måle, merke og registreringsutstyr til trelastindustrien var satsingsområdet.

1964 – 1970

Med seg i starten hadde han lengdemålingsutstyr, som han hadde vært med å utvikle på Norsk Treteknisk Institutt, måleutstyret ble i 1966-67 videreutviklet i samarbeid med Sentralinstituttet for ind. forskning (SI), Kongsberg Våpenfabrikk (KV) og Arctic Heating. Systemet var transistorisert og ble produsert og videreutviklet av Arctic Heating, som ble Flessums utøvende underleverandør på lengdemåling og produksjons-registrering. Senere opphavet til produktet/produktnavnet TREDATA.

I den samme periode ble det mekanisk pneumatisk, lengdestemplings- og firma/kvalitets stempling apparatene utviklet og det unike endefreskonseptet utviklet (patentert).

Måleutstyret (lengdemåling), produksjonsregistreringsutstyret, merkeutstyret og endefresmaskinen var basisproduktene som la grunnlaget for Flessum (Woodtech) utvikling av utstyr etter høvelmaskin og da med kapp-sorterbord og sorteringstransportører frem til ferdig trelastpakke. Firmaet var i første rekke i automatisering ved hjelp av pneumatikk og elektronikk i trelastindustrien. 

1970 – 1990

Komplette høvellinjer var satsingsområdet. Vår kundebase viser over 300 norske, svenske og finske kunder i denne tidsperiode, over 200 endefres systemer. over 100 pakkemaskiner. over 100 måle-, merke-, og produksjonsregistreringsutstyr. I 1999-2000 ble de 2 store høvellinjer med hastighetspotensial over 200m/min levert til henholdsvis Løvenskiold (Fossum Bruk) og Bergene Holm (Nidarå). Automatiseringsgraden ble økt med avansert pneumatikk,  el. PLS styring og motorkjøring via frekvensomformere. 

1990 – 2010

Gründeren John Flessum takker for seg og de ansatte med Dag Fuhre Pettersen som daglig leder tar stafettpinnen videre.

Tredata AS ble registrert som eget firma i 1990, Tredata AS med Odd Haugene som daglig leder og WoodTech som hovedaksjonær. Tredata utvikler nytt produksjonsreg. systemet i  PC versjon (Tredata Senior og Tredata Junior). Senere videreutviklet i Windows- og .NET versjoner. Vidar Kjøle overtar som daglig leder i Tredata i 1992 og nytt kamerabasert CM måling utvikles.

Nye endefresmaskiner blir utviklet, nytt todelt kappbord (patentert), nye pakkemaskiner og ellers en fornying av hele produktkonseptet.

Utover levering av høvleriutstyr og prod. reg utstyr (Tredata), engasjerer vi oss aktivt i utvikling av listhøvellinjer, lakkanlegg for listverk og produksjonslinjer for maling/beis av utvendig kledning. I denne perioden ble det blant annet levert nye komplette høvellinjer til Fåvang Sag, Bergene Holm, Moelven, listhøvellinjer til Bergene Holm og overflatebehandlingsanlegg for listverk og utvendig kledning til InnTre, Gausdal og Bergene Holm.

I 2007 skifter firmaet navn fra John Flessum AS til WoodTech AS og Tredata AS fusjoneres inn i WoodTech AS. Markedsmessig brukes WoodTech (Tredata/Flessum).

 2010 

Steinar Kaldhussæter tar over som daglig leder, eierskapet beholdes av de ansatte med Steinar, Stein Erik, Arne Kjetil og Vidar som hovedaksjonærer. Prosjekt- og økonomikompetansen styrkes ved nyansettelser.

Ny produktutvikling og produktoppgradering gjennomføres.

Aktiviteten økes mot Sverige og Finland samtidig som alle norske basiskunder gis topp prioritet.

Tredata konseptet videreutvikles sammen med el. PLS styringsdelen til et komplett menystyrings-system.

Tredata (TD-net/web) og el.PLS avdeling leverer separate systemer og oppgraderinger til kunder i hele Skandinavia.

Høvleri, listhøvleri lakklinjer for list og panel og maling-/beiselinjer leveres, blant annet med høvellinje til Södra Romerike, Marnar Bruk kløvelinje til Stangeskoven, nytt listhøvleri og komplet plukklagersystem til Bergene Holm, malingsanlegg (utv.kledning) til Moelven Are, Gran Tre, Bergene Holm, Alvdal, Larvik Impregnering. m.fler. Osmo linje for overflatebehandling av gulv til Södra Kalling, MDF høvleri til Sandermoen. …se for øvrig referanseliste.

Historien slutter ikke her – vi er har rundet 50 år og har som mål å bistå videre i de neste 50 år.

VÅR HISTORIE GIR TRYGGHET – VI VAR HER I GÅR, VI ER HER NÅ OG VI VIL VÆRE HER FOR DERE I MORGEN