Velkommen til WoodTech!

Den ledende NORSKE
leverandør av utstyr til
trebearbeidings-industrien!


WoodTech AS prosjekterer og leverer komplette produksjonsanlegg med mekaniske-, elektro-, og registreringsfunksjoner til Trelastindustrien.

WoodTech AS har egen prosjekt- og produksjonsavdeling lokalisert på Hegdal industriområde i Larvik.

Høvleri og industriell overflatebehandling

Norges ledende leverandør av høvleri, endefres og beise/lakk-anlegg.

Tredata

Norges ledende leverandør av lengdemåling og merkeutstyr!

Elektro/PLS

Treindustriens elektrospesialister!

Service

Spesialister på vedlikehold og reparasjoner