Prosjektering – Konstruksjon

Prosjektering gir grunnlaget for det videre arbeid med de oppdrag vi påtar oss.

Utfordringer blir først nøye diskutert med kunden for å klarlegge oppdragets omfang, tekniske løsninger og de økonomiske rammer. I totalprosjekter inngår transportutstyr – elektriske anlegg, elektronikk, PC – styringsutstyr o.l.

Spesifisert pristilbud utarbeides så snart man i fellesskap er kommet frem til en tilfredsstillende teknisk løsning.

Fremdriftsplan med fast leveringsdato fastlegges etter nærmere avtale.
Det videre arbeid utføres av vårt konstruksjonskontor, som utarbeider detaljtegninger for verksted, foretar innkjøp av komponenter og gjennomfører nødvendig kontroll.

Vi driver en kontinuerlig produktutvikling og forbedring av eksisterende utstyr og løsninger.
Bak hver leveranse ligger et betydelig ingeniørarbeid.