Høvlerianlegg og spesialmaskiner

Vårt kompetanseområde spenner fra totalprosjektering og leveranser av komplette fabrikkanlegg, til produktutvikling med leveranse av spesialmaskiner, produksjonsrettede IT-løsninger og konsulenttjenester.

Anleggene leveres med dokumentasjon i henhold til CE-direktivet.