Tredata

Nettbaserte systemer for registrering, merking, styring og produksjonskontroll.

WoodTech AS leverer det egenutviklede nettbaserte datasystemet for registrering, merking, styring og produksjonskontroll til høvelindustrien i hele Norden. Det markedsledende systemet er utviklet av Tredata AS, som nå er en del av WoodTech AS.

Tredata Registrerings- og Styresystem for trelastindustrien har funksjoner for lengdemåling, sortering, merking, etikettering på bit og bunt og pakkelapper samt resepthandtering mot øvrige styringssystem.
Rapporter skrives ut for serie, dag og periode inkludert Stopptidsregistrering .

Ved oppkobling mot administrativt system importeres varedatabaser for korrekt merking iht krav fra byggvarehandelen med strekkoder og dertil hørende informasjon og produksjonsdata eksporteres.

Tredata systemet er et egenutviklet system basert på standard handelsvare komponenter som PC og PLS.

Tredata er veldig brukervennlig med menystyrte funksjoner for innlegging av alle produksjonsstyrte behov i enkle skjermbilder som hentes frem og aktiviseres ved omstilling. En kraftig PLS benyttes for styringsoppgaver.

Alle kjente funksjoner for høvleri- og overflatebehandlingsanlegg er standard i systemet og nye funksjoner blir enkelt tilpasset av våre egne programmerere.