1 8 opacity
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow

Høvlerianlegg og spesialmaskiner

Endefres-ef5Vårt kompetanseområde spenner fra totalprosjektering og leveranser av komplette fabrikkanlegg, til produktutvikling med leveranse av spesialmaskiner, produksjonsrettede IT-løsninger og konsulenttjenester.

Anleggene leveres med dokumentasjon i henhold til CE-direktivet.